Công tác phòng, chống tham nhũng

hanh vi tham nhung tieu cuc 1 Trường THPT số 3 Tuy Phước

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày 31/12/2022, Lãnh đạo đơn vị đã ký ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo gồm có 07 thành viên, trong đó Trưởng ban là Hiệu trưởng nhà trường.

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm