Tập huấn lại về lồng ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên tại Trường THPT số 3 Tuy Phước.

Chiều ngày 23/02/2023, Trường THPT số 3 Tuy Phước đã tổ chức buổi tập huấn lại cho cán bộ quản lý và giáo viên về lồng ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tham gia buổi tập huấn có gần 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tap huan lai LGG 1 Trường THPT số 3 Tuy Phước
Thầy Nguyễn Văn Thao – PHT chủ trì và báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo lồng ghép giới trong tổ chức dạy học và các hoạt động.
Tap huan lai LGG 4 Trường THPT số 3 Tuy Phước
Cô Nguyễn Phạm Ánh Diễm – Bí thư Đoàn trường báo cáo các nội dung liên quan đến lồng ghép giới trong tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục

Bài viết liên quan