tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GD & ĐT Bình Định tại công văn số 613/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”, Ban giám hiệu Trường THPT số 3 Tuy Phước thông báo đến các tổ chức đoàn thể và học sinh trong nhà trường tham gia cuộc thi trên. Thể lệ cuộc thi được gửi đính kèm.

Thể lệ cuộc thi 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

unnamed bylq Trường THPT số 3 Tuy Phước

Bài viết liên quan