Ngoại khóa bình đẳng giới năm 2018

Sáng ngày 15/11/2018, toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường tham dự buổi Ngoại khóa về chủ đề “Bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực về giới năm 2018”, do Đoàn trường THPT Số 3 Tuy Phước tổ chức.
Buổi ngoại khóa nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục kiến thức về bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực về giới năm 2018 của trường THPT Số 3 Tuy Phước.
Qua buổi ngoại khóa, đã giúp giáo viên và học sinh hiểu nhiều hơn các kiến thức về giới, bình đẳng giới, cách bảo vệ, phòng và chống các hình thức bạo lực về giới xảy ra trong gia đình và xã hội.

Bài viết liên quan