Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện – 07/4/2020”.

Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện – 07/4/2020”.

photo 1 15778425199921858311673 crop 15778425282711476951196 Trường THPT số 3 Tuy Phước

thu Trường THPT số 3 Tuy Phước

Bài viết liên quan