ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 05

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN  TUẦN 05 (16/9/201921/09/2019)

STT LỚP VI PHẠM ĐIỂM CỘNG TỔNG VỊ THỨ XẾP LOẠI
1 12A1   A 30; K.vắng 10; 240 2 TỐT
2 12A2 3p(6); Đang-quần k.đúng(10); A 30; 214 7 TỐT
3 12A3 2p(4); A 30; 226 3 TỐT
4 12A4 2p(4); 2kp(20); Kiệt-trễ(5); A 30; 201 13 TỐT
5 12A5 3p(6); A 30; 224 4 TỐT
6 12A6 2p(4); 2B; Khôi-trễ(5); Luyến-khẩu trang(10); Hiếu-Thể dục k.đúng(5); Quân, Thắng-xoắn quần(20); A 28; 184 18 TỐT
7 12A7 1p(2); 1 vệ sinh(10); Dương-xoắn quần(10); A 30; 208 9 TỐT
8 12A8 3p(6); 2 Vệ sinh(20); A 30; 204 10 TỐT
9 11A1 1p(2); 1C(10); Khoa-móng tay(10); Rác hộc bàn(10); Duyên-k.đồng phục(10);   158 24 KHÁ
10 11A2 Vũ-k.huy hiệu, nằm trên bàn(20); A 30; K.vắng 10; 220 6 TỐT
11 11A3 3p(6); Bửu-xoắn quần(10); Vệ sinh bẩn(10); A 30; 204 10 TỐT
12 11A4 2p(4); My, Quỳnh, Ngân, Linh-móng tay(40); Quỳnh-sơn môi(20); A 30; 166 23 KHÁ
13 11A5 2p(4); Hiếu-móng tay(10); Ngọc, Thắm, Ngân-Sơn môi(60); Thư-quần ống cao(10); Thắm-k.phù hiệu(10); A 30; 136 25 T.BÌNH
14 11A6 2B A28; K.vắng 20; 248 1 TỐT
15 11A7 1p(2); Vệ sinh bẩn(10); Hương, Giang-sơn môi(40); Hương-quần ống cao(10); A 30; 168 22 KHÁ
16 11A8 3p(6); 1B; 1C(10); 2 vệ sinh(20); 1 SH ồn(15); A 28; 177 20 KHÁ
17 10A1 1B; tùng, chung-TD k.nghiêm túc(10); K.vắng 10; 200 14 TỐT
18 10A2 2p(4); 1C(10);   186 16 TỐT
19 10A3 1p(2); Hạnh-trễ(5); Thái, Tấn-TD k.nghiêm túc(10); A 30; 213 8 TỐT
20 10A4 1p(2); Chưa chốt sĩ số cờ đỏ(10); Ngân-trễ(5); Phước, Vy-TD k.nghiêm túc(10); A 30; 203 12 TỐT
21 10A5 2p(4); 1B; Chưa chốt sĩ số cờ đỏ(10);   186 16 TỐT
22 10A6 1B; Chưa chốt sĩ số cờ đỏ(10); Trang-TD k.nghiêm túc(5); Quốc-quần ống cao(10); A 29; K.vắng 20; 224 4 TỐT
23 10A7 2p(4); 2B; Chưa chốt sĩ số cờ đỏ(10); Quân, Linh, Thi, Anh Thi, 2 Tín-TD k.nghiêm túc(30); A 28; 184 18 TỐT
24 10A8 5p(10); Chưa chốt sĩ số cờ đỏ(10); Vy-đồng phục(10); Hằng-trễ(5); Trí, Kha, Nhi, Thắm-TD k.nghiêm túc(20); A 30; 175 21 KHÁ
25 10A9 2B; 1C(10); Chưa chốt sĩ số cờ đỏ(10); Ngân, Đô, Kiệt, Quy-TD k.nghiêm túc(20); Vàng- K.đồng phục(10); A 27; K.vắng 20; 197 15 TỐT

– Trực tuần: sáng 11A6; Chiều 10A6.

Bài viết liên quan